Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

MBI ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E BASHKISË

1ORGANIZIMI ADMINISTRATIVO – TERRITORIAL, MISIONI DHE FUNKSIONET

1.1.NDARJA ADMINISTRATIVO – TERRITORIALE

1.2.TË DREJTAT, PËRGJEGJËSITË DHE MISIONI

1.3.FUNKSIONET


2 – ORGANI PERFAQESUES I BASHKISË, KB

1.2 – PËRBËRJA DHE STRUKTURA

2.2 – DETYRAT DHE KOMPETENCAT

3.2 – RREGULLORJA E KB


3 – ORGANI PËRFAQESUES I BASHKISË, KB

4 – ORGANI EKZEKUTIV (KRYETARI I BASHKISE)

Share and Enjoy !

Shares