Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit

Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit, janë të përcaktuara në referencë të ligjit Nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, manualet e menaximit financiar për kontrollin, si dhe rregulloren e brendshme të funksionimit të Bashkisë Gramsh.

Share and Enjoy !

Shares