Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Organet Drejtuese dhe Rregulloret

1-Struktura e Këshillit

 • Këshilltarë 21
 • Kryetar i Këshillit Bashkiak Znj.Enis Zani
 • Zv/ Kryetare e Këshillit Bashkiak Znj.Arnilda Dakare
 • Zv/ Kryetare i Këshillit Bashkiak Znj.Erald Çarçiu
 • Sekretar i Këshillit Bashkiak  Znj.Xhulia Gjini

2-Anëtarët e Këshillit

Nr.EmriMbiemriPartiaGjinia
1LULJETADOLLANIPartia SocialisteF
2ENISZANIPartia SocialisteM
3GRETALENAPartia SocialisteF
4VISARIONBICIPartia SocialisteM
5ARDIANAHASAPartia SocialisteF
6ALBERTCECIPartia SocialisteM
7KODHELÇALAPartia Bashkë FitojmëM
8VALBONAVERUSHIPartia Bashkë FitojmëF
9RAMAZANBRAHOPartia Republikane M
10EDMONDGURIPartia Lëvizja e LegalitetitM
11SERVETDEDJAPartia SocialdemokrateM
12ERALDÇARCIUPartia DemokratikeM
13ROLANDMIMINIPartia Bindja DemokratikeM
14KUJTIMBRAHIMIPartia Aleanca Arbnore KombëtareM
15MARSELAIBROPartia Aleanca për Demokraci dhe SolidaritetF
16ALFRIDASHAHINIPartia GjelbërF
17DALIPHAZIZAJPartia GjelbërM
18ARNILDADAKAREPartia GjelbërF
19IDRIKOKLAPartia GjelbërM
20FATBARDHÇEKREZIPartia e Reformave Demokratike M
21BRUNILDABALLOLLIPartia e Reformave Demokratike F

3-Kryetari Këshillit

Znj.Enis Zani

4-Sekretari i Këshillit:

Xhulia Gjini  email:xhulia.gjini@bashkiagramsh.gov.al

5- Komisionet:

 I.Komisioni i Mandateve ,Çështjeve Juridike dhe Administrative.

 1. Visarion Bici – Kryetar
 2. Ardiana Hasa – Sekretar
 3. Dalip Hazizaj – Anëtar
 4. Valbona Verushi – Anëtar
 5. Fatbardh Çekrezi – Anëtar

II.Komisionii Dhënieve të Medaljeve dhe të Titujve Vendor të Nderit

 1. Albert Ceci – Kryetar
 2. Kodhel Çala – Sekretar
 3. Luljeta Dollani – Anëtar
 4. Leidi Shqiponja – Anëtar
 5. Sali Zani – Anëtar

Ill.Komisioni i Financës,Ekonomisë dhe pasurive Vendore

 1. Alfrida Shahini – Kryetar
 2. Erald Çarciu – Sekretar
 3. Kujtim Brahimi – Anëtar
 4. Ramazan Braho – Anëtar
 5. Erisa Zogu – Anëtar

IV. Komisioni i Shërbimeve Publike, Strehimit dhe Transportit

 1. Valbona Verushi – Kryetar
 2. Roland Mimini – Sekretar
 3. Brunilda Ballolli – Sekretar

V.Komisioni i Bujqësisë, Mjedisit dhe Zhvillimit Hapsinor

 1. Ramazan Braho – Kryetar
 2. Arnilda Dakare – Sekretare
 3. Idri Kokla – Anëtar

Vl.Komisioni i Sigurisë Publike dhe Emergjencave Civile   

 1.      Edmond Guri – Kryetar
 2.      Dalip Hazizaj – Sekretar
 3.      Marsela Ibro – Anëtar       

VlI.Komisioni i Shëndetësisë,Çështjeve Sociale dhe Mbrojtjes së Konsumatorit.

 1. Greta Lena – Kryetar
 2. Kodhel Çala – Sekretar
 3. Marsela Ibro – Anëtar

VlII.Komisioni i Arsimit, Kulturës, Sporteve, Dhënies së Titujve dhe Informimit

 1. Ardiana Hasa – Kryetar
 2. Roland Mimini – Sekretar
 3. Valbona Verushi – Anëtar

IX. Komisioni i Auditimit të Brendshëm

 1. Erisa Zogu – Kryetar
 2. Erald Çarciu – Sekretar
 3. Idri Kokla – Anëtar

X.Komisioni i Etikës dhe Barazisë Gjinore

 1. Luljeta Dollani – Kryetar
 2. Edmond Guri – Sekretar
 3. Albert Ceci – Anëtar
 4. Tajar Bici – Anëtar
 5. Ergita Kaso – Anëtar

Share and Enjoy !

Shares