Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Organet e bashkisë

Organet përfaqësuese të bashkisë

Organi përfaqësues i bashkisë – Këshilli i Bashkisë

Këshilli Bashkiak përbëhet nga këshilltarë të zgjedhur, sipas dispozitave të përcaktuara në  Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë. Numri i anëtarëve të Këshillit Bashkiak Gramsh është 21.Këshilli bashkiak zgjidhet për një periudhë katër vjeçare. Këshilli Bashkiak zhvillon mbledhjen e tij të parë  më vonë se 20 ditë nga data e shpalljes së rezultatit nga Komisioni Qëndror i  Zgjedhjeve. Mbledhja e parë e këshillit thirret nga sekretari i Këshillit Bashkiak. Në mungesë të tij, nismën për thirrjen e mbledhjes së parë e merr prefekti.
Në mbledhjen e parë të Këshillit Bashkiak :
1-Zgjidhet komisioni i mandateve;
2-Miratohen mandatet e anëtarëve të këshillit
3-Zgjidhen kryetari dhe zëvendëskryetarët e këshillit;
4-Zgjidhen anëtarët që do të përfaqësojnë këshillin bashkiak në këshillin e qarkut dhe pajisen me mandatin e përfaqësimit.
Mbledhjet e këshillit janë të hapura për publikun. Çdo shtetas lejohet të ndjekë mbledhjet e këshillit, sipas mënyrës së përcaktuar në rregulloren e këshillit. Njoftimi për mbledhjen e keshillit bëhet publik në vende të caktuara për këtë qëllim brenda territorit të njësisë vendore dhe përmban datën, vendin, orën dhe rendin e ditës së mbledhjes.
Me kërkesën e kryetarit të bashkisë ose të një të pestës së anëtarëve të Këshillit Bashkiak, mbledhjet e këshillit mund të bëhen të mbyllura, kur për këtë kanë votuar jo më pak se tre të pestat e gjithë anëtarëve të tij.
1-Struktura e Këshillit

  • Këshilltarë 21
  • Kryetar i Këshillit Bashkiak Znj.Enis Zani
  • Zv/ Kryetare e Këshillit Bashkiak Znj.Arnilda Dakare
  • Zv/ Kryetarë i Këshillit Bashkiak Znj.Erald Çarçiu
  • Sekretar i Këshillit Bashkiak  Znj.Xhulia Gjini

2-Anëtarët e Këshillit

Nr.EmriMbiemriPartiaGjinia
1LULJETADOLLANIPartia SocialisteF
2ENISZANIPartia SocialisteM
3GRETALENAPartia SocialisteF
4VISARIONBICIPartia SocialisteM
5ARDIANAHASAPartia SocialisteF
6ALBERTCECIPartia SocialisteM
7KODHEL ÇALAPartia Bashkë FitojmëM
8VALBONAVERUSHIPartia Bashkë FitojmëF
9RAMAZANBRAHOPartia Republikane M
10EDMONDGURIPartia Lëvizja e LegalitetitM
11SERVETDEDJAPartia SocialdemokrateM
12ERALDÇARCIUPartia DemokratikeM
13ROLANDMIMINIPartia Bindja DemokratikeM
14KUJTIM BRAHIMIPartia Aleanca Arbnore KombëtareM
15MARSELAIBROPartia Aleanca për Demokraci dhe SolidaritetF
16ALFRIDASHAHINIPartia GjelbërF
17DALIPHAZIZAJPartia GjelbërM
18ARNILDADAKAREPartia GjelbërF
19IDRIKOKLAPartia GjelbërM
20FATBARDHÇEKREZIPartia e Reformave Demokratike M
21BRUNILDABALLOLLIPartia e Reformave Demokratike F

3-Kryetari Këshillit

Znj.Enis Zani

4-Sekretari i Këshillit:

Xhulia Gjini  email:xhulia.gjini@bashkiagramsh.gov.al

Share and Enjoy !

Shares