Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tarifa për dhënien e informacionit

Shërbimet administrative që ofrohen nga Bashkia Gramsh janë pa pagesë.

Kur  dokumentat që kërkohen janë voluminoze , ato shërbehen me pagesë,  por jo më shumë se sa vlera e riprodhimit të tyre.

Dhënia e informacionit është pa pagesë.

Informacioni i kërkuar në rrugë elektronike i jepet çdo qytetari, gjithashtu pa pagesë.

Share and Enjoy !

Shares