Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Burimet Njerezore

Struktura organizative: 2018 , 2019

Organigrama e Struktures Organizative: 

Niveli i pagave: 

Plani vjetor i pranimeve ne Sherbimin Civil: 2018 , 2019
Ligji nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”: Ligj_nr._138__dt._17.12.2015
Formular vetedeklarimi per zbatimin e ligjit 138/2015:  Formular_vetedeklarimi_per_Ligj_nr._138__dt._17.12.2015
Vendim nr.17/2016 “Për përcaktimin e rregullave të detajuara mbi zbatimin e ndalimeve të parashikuara në ligjin nr. 138/2015”:  VENDIM Nr. 17 – 2016

Share and Enjoy !

Shares