Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

E drejta e ankesës dhe vërejtjes në lidhje me shërbimet

E drejta e ankesës dhe vërejtjes në lidhje me shërbimet për shërbimet publike bëhet me shkrim dhe dërgohet dorazi pranë Zyres së Integruar me Një Ndalesë, me postë në adresën: Bashkia Gramsh, Sheshi “Kamber Dermyshi” , Rruga “10 Korriku, 3301 ose me postë elektronike në adresën: bashkia.gramsh@bashkiagramsh.gov.al/ duke paraqitur saktë identitetin e kërkuesit dhe nënshkrimin e tij.

Formulari i ankesës

Share and Enjoy !

Shares