Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Statistikat vendore

Publikimi i statistikave vendore kryhet njëherë në vit.
Statistikat vendore me të dhënat kyçe të Bashkisë sipas fushave kryesore dhe të ndara sipas gjinisë, pasqyrohen në faqen zyrtare të internetit, www.bashkiagramsh.gov.al, – Rreth Gramshit .
Struktura përgjegjëse në bashki për mbledhjen dhe përpunimin e statistikave vendore është në funksion të DREJTORIA  JURIDIKE, BURIMEVE NJERËZORE.

Kalendari i përpunimit të statistikave vendore

Kalendari i përpunimit të të dhënave statistikore
Drejtoritë e Bashkisë GramshÇdo 6 muaj / një herë në vit
Drejtoria e punësimitNjë herë në vit / sipas nevojës specifike
Drejtoria Rajonale TatimoreNjë herë në vit / sipas nevojës specifike
Drejtoria e TransporteveNjë herë në vit / sipas nevojës specifike
Drejtoria Rajonale e BujqësisëNjë herë në vit / sipas nevojës specifike
Drejtoria e DoganaveNjë herë në vit / sipas nevojës specifike

Raporti i Performancës 2022

Raporti Performacës 2020

Share and Enjoy !

Shares