Plani vjetor i pranimeve ne Sherbimin Civil, Bashkia Gramsh per vitin 2017:
Plani strategjik

 

 Vendimi per pagat e punonjesve te Bashkise Gramsh: Vendimi mbi pagat

 

Organigrama e Bashise Gramsh: Organigrama

 

 CV e Sekretarit te Pergjithshem te Bashkise Gramsh: Adnand Shuli

 

 CV e Drejtorit Ekonomike te Bashkise Gramsh: Avni Bajrami