Nr Emertimi i Linjes Orari nisjes nga Gramshi Shenime
1 Gramsh-Tirane autobuzi I 05.00  
2 Gramsh-Vlore-Gramsh 5.15  
3 Gramsh-Kamez 5.30  
4 Gramsh-Elbasan autobuzi I 06.00  
5 Gramsh-Durres autobuzi I 6.30  
6 Gramsh-Elbasan autobuzi II 7.30  
7 Gramsh-Elbasan autobuzi III 8.30  
8 Gramsh-Tirane autobuzi II 9.00  
9 Gramsh-Durres autobuzi II 9.30  
10 Gramsh-Elbasan autobuzi IV 10:00  
11 Gramsh-Lushnje 10.15  
12 Berat-Gramsh-Berat 11:00  
13 Sukth-Gramsh-Sukth 11.30  
14 Gramsh-Elbasan autobuzi V 12:00  
15 Durres-Gramsh-Durres 12.10  
16 Elbasan-Gramsh-Elbasan I 12.40  
17 Divjake-Gramsh-Divjake 12.45  
18 Tirane-Gramsh-Tirane I 13:00  
19 Vlore-Gramsh-Vlore 13.30  
20 Elbasan-Gramsh-Elbasan II 13.45  
21 Kamez-Gramsh-Kamez 14:00  
22 Durres-Gramsh-Durres II 14.30  
23 Elbasan-Gramsh-Elbasan III 15:00  
24 Lushnje-Gramsh-Lushnje 15.15  
25 Tirane-Gramsh-Tirane II 15.30  
26 Shijak-Gramsh-Shijak 15.40  
27 Gramsh-Lozhan-Korce 5:00  
  Emertimi linjes Oraret e nisjes  nga qyteti Gramshit  
1 Gramsh-Elbasan 06:00,07:30,08:30,10:00,12:00,12:40,13:45,15:00  
2 Gramsh-Tirane 05:00,09:00,13:00,1:30    
3 Gramsh-Kamez 05:30,14:00    
4 Gramsh-Durres 06:30,09:30,12:10,14:30    
5 Gramsh-Berat 11:00    
6 Gramsh-Sukth 11:30    
7 Gramsh-Shijak 15:40(Mbyllur,por miratuar nga MPPT,shkresa nr.2522/1,dt.18.03.2008
8 Gramsh-Lushnje 10:15,15:15    
9 Gramsh-Divjake 12:45,miratuar nga MPPT nr.2054,dt.09.05.2005  
10 Gramsh-Berat 11:00    
11 Gramsh-Korce 05:00    
12 Gramsh-Vore 05:30,mbyllur,miratuar nga MPPT nr.1092/1,dt.3.3.2009  
13 Vlore-Gramsh-Vlore Nuk funksionon,mirat.MPPT,nr.4172/1,dt.09.01.2008  
14 Gramsh-Fier-Gramsh Nuk funksionon,mirat.MPPT,nr.961/1,dt.20.03.2003  
15 Gramsh-Vlore-Gramsh Nuk funksionon,mirat.MPPt nr.4491/1,dt.15.11.2002  
16 Lushnje-Gramsh-Lushnje Nuk funksionon,mirat.MPPt nr.5274/1,dt.13.10.2010  
17 Gramsh-Kapshtice(Korce) Nuk funksionon,mirat.MPPT nr.5105/1 dt.17.01.2003  

Oraret e linjave rrethqytetese

Nr Emertimi i linjave rrethqytetse. Oraret e nisjes nga

Qyteti Gramsh,komuna

Oraret e kthimit

Nga komuna,bashkia

1 Gramsh-Kukur-Gramsh 05.00,13.00 07.00,15.30
1/1 Kukur-Gramsh Kukur

  • Kukur-Gramsh-Kukur
  • Gribe-Gramsh-Gribe
 

07.30

06.30

 

14.00

13.30

2 Gramsh-Skenderbegas-Gramsh 06.30,13.00 08.00,14.30
2/1 Skenderbegas-Gramsh-Skenderbegas 07.30 13.30
3 Gramsh-Kushove-Gramsh 05.45,6.30,13.00,14.00 06.45,07.30,14.30,15.30
3/1      
4 Gramsh-Kodovjat-Gramsh 07.00 13.45
4/1 Kodovjat-Gramsh-Kodovjat

  • Kodovjat-Gramsh-Kodovjat
  • Mashan-Gramsh-Kodovjat
  • Bratile-Gramsh-Kodovjat
 

7.30

06.30,15.00

 

12.30

11.30,16.30

 

5 Gramsh-Poroçan-Gramsh 05.00,14.00 07.00,16.00
5/1 Poroçan-Gramsh-Poroçan 08.00 15.00
6 Lenie-Gramsh 06.30 13:00
7 Gramsh-Sult 07.30,13.30 08.30,14.30
8 Gramsh-Tunje 07:00,12.30 08.30,14:00
9 Cingar Siper-Gramsh    
10 Vine(Pishaj)-Gramsh