Njoftim per Degjese Publike

Njoftim

Ditën e Mërkurë, datë 30 Gusht 2017, në ambjentet e Pallatit të kulturës “Thoma Prifti”, në orën 10:00, bashkia Gramsh fton të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në dëgjesën e parë publike, për hartimin e planit të përgjithshëm vendor të territorit të bashkisë Gramsh.
Ju mirëpresim!

Njoftim per Degjesen e Pare Publike

Njoftim

Shpallen fituesit në pozicionin “zjarrëfikës në shërbimin e MZSH-se”, si më poshtë:

NjoftimMZSH

NJOFTIM


PËR KONKURSIN E SHPALLUR PËR VENDET VAKANTE, NIVELI BAZË I MZSH-së

Bashkia Gramsh, Ju bën me dije se, ka përfunduar faza e dytë e vlerësimit të kandidatëve për pozicionin vakant “Zjarrëfikës”.

Për të marrë informacionet e nevojshme për të gjitha proçedurat e ardhshme, klikoni në dokumentin më poshtë:

Njoftim per fazen e trete te konkurimit, per vendin vakant Zjarrefikes


NJOFTIM


PËR KONKURSIN E SHPALLUR PËR VENDET VAKANTE, NIVELI BAZË I MZSH-së

Bashkia Gramsh, Ju bën me dije se, ka përfunduar faza e parë e vlerësimit të kandidatëve për pozicionin vakant “Zjarrëfikës”.

Për të parë listën e fituesve, si dhe informacionet e nevojshme për të gjitha proçedurat e ardhshme, klikoni në dokumentin më poshtë:

Verifikimi paraprak