Njoftim

Bashkia Gramsh Ju bën me dije listën e kandidatëve të kualifikuar, për proçedurën “Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive (specialist)”, e shpallur me nr.8192, datë 22.11.2017 .

Për më shumë mund të klikoni linkun më poshtë:

Kandidatet e kualifikuar per t’ju nenshtruar fazes se dytet te vleresimit