Ditën e Martë, datë 12 Dhjetor 2017, në ambjentet e Pallatit të kulturës “Thoma Prifti”, në orën 11:00, bashkia Gramsh fton të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në dëgjesën e katërt publike, për hartimin e planit të përgjithshëm vendor të territorit të bashkisë Gramsh.

Ju mirëpresim!

Njoftim per Degjesen e katert Publike per PPV