Njoftim për dëgjesën e dytë publike për VSM në kuadër të PPV të territorit të Bashkisë Gramsh

Ditën e Enjte, datë 21 Dhjetor 2017, në ambjentet e Pallatit të kulturës “Thoma Prifti”, në orën 13:00, bashkia Gramsh fton grupet e interesit dhe qytetarët e bashkisë në dëgjesën e dytë publike, për cështjet që do të trajtohen në raportin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM), në kuadër të Planit të Përgjitshëm Vendor të territorit të Bashkisë Gramsh.

Ju mirëpresim!

Degjesa e dyte publike per hartimin e raportit perfundimtar te vleresimit strategjik mjedisor te Planit te Pergjithshem Vendor te territorit te Bashkise Gramsh

Njoftim për Dëgjesën e katërt publike “Për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të territorit të Bashkisë Gramsh”

Ditën e Martë, datë 12 Dhjetor 2017, në ambjentet e Pallatit të kulturës “Thoma Prifti”, në orën 11:00, bashkia Gramsh fton të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në dëgjesën e katërt publike, për hartimin e planit të përgjithshëm vendor të territorit të bashkisë Gramsh.

Ju mirëpresim!

Njoftim per Degjesen e katert Publike per PPV

Takim për taksat dhe tarifat vendore 2018

Njoftim

Ditën e Hënë, datë 11 Dhjetor 2017, në ambjentet e sallës së Këshillit Bashkiak, në orën 11:00, bashkia Gramsh fton të gjithë subjektet e biznesit të vogël dhe juridik, në takimin që organizohet për taksat dhe tarifat vendore për vitin 2018. Janë të mirëpritur të gjitha subjektet e interesuara të bashkëpunojnë me ne, për të realizuar sa më mirë dhe në përputhje me interesat tuaja, detyrat tona si pushtet vendor.

Ju mirëpresim!

 

Bashkia Gramsh

Njoftim për dëgjesë publike

Njoftim

Ditën e Hënë, datë 23 Tetor 2017, në ambjentet e Pallatit të kulturës “Thoma Prifti”, në orën 11:00, bashkia Gramsh fton të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në dëgjesën e parë publike, për hartimin e planit të përgjithshëm vendor të territorit të bashkisë Gramsh.
Ju mirëpresim!

 

Njoftim per Degjese Publike

Njoftim

Ditën e Mërkurë, datë 30 Gusht 2017, në ambjentet e Pallatit të kulturës “Thoma Prifti”, në orën 10:00, bashkia Gramsh fton të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në dëgjesën e parë publike, për hartimin e planit të përgjithshëm vendor të territorit të bashkisë Gramsh.
Ju mirëpresim!

Njoftim per Degjesen e Pare Publike

Njoftim

Shpallen fituesit në pozicionin “zjarrëfikës në shërbimin e MZSH-se”, si më poshtë:

NjoftimMZSH

NJOFTIM


PËR KONKURSIN E SHPALLUR PËR VENDET VAKANTE, NIVELI BAZË I MZSH-së

Bashkia Gramsh, Ju bën me dije se, ka përfunduar faza e dytë e vlerësimit të kandidatëve për pozicionin vakant “Zjarrëfikës”.

Për të marrë informacionet e nevojshme për të gjitha proçedurat e ardhshme, klikoni në dokumentin më poshtë:

Njoftim per fazen e trete te konkurimit, per vendin vakant Zjarrefikes


NJOFTIM


PËR KONKURSIN E SHPALLUR PËR VENDET VAKANTE, NIVELI BAZË I MZSH-së

Bashkia Gramsh, Ju bën me dije se, ka përfunduar faza e parë e vlerësimit të kandidatëve për pozicionin vakant “Zjarrëfikës”.

Për të parë listën e fituesve, si dhe informacionet e nevojshme për të gjitha proçedurat e ardhshme, klikoni në dokumentin më poshtë:

Verifikimi paraprak