Njoftim për listën e kandidatëve të kualifikuar për proçedurëne shpallur me nr.8192, datë 22.11.2017.

Njoftim

Bashkia Gramsh Ju bën me dije listën e kandidatëve të kualifikuar, për proçedurën “Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive (specialist)”, e shpallur me nr.8192, datë 22.11.2017 .

Për më shumë mund të klikoni linkun më poshtë:

Kandidatet e kualifikuar per t’ju nenshtruar fazes se dytet te vleresimit

SEANCË KËSHILLIMORE PËR BUXHETIN DHE STRUKTURËN E BASHKISË PËR VITIN 2018

Njoftim

Ditën e Premte, datë 22.12.2017, ora 10.00, në sallën e “Mbledhjeve të Këshillit të Bashkisë”, Këshilli i Bashkisë zhvillon seancën këshillimore me të gjitha grupet e interesit, specialistët, institucionet e interesuara si edhe komisionin e financës  dhe pasurive vendore, për diskutimin dhe miratimin e Buxhetit për vitin 2018, organikën e bashkisë dhe nivelin e pagave dhe shpërblimeve të punonjësve të zgjedhur ose emëruar, në zbatim të ligjit nr 139, datë 17.12.2015, neni 54 shkronja “dh” dhe “ç” dhe neni 54.

Ju ftojmë të merrni pjesë!

Me respekt,

Shkëlqim HOXHA

Kryetari i Këshillit Bashkiak Gramsh

Njoftim për dëgjesën e dytë publike për VSM në kuadër të PPV të territorit të Bashkisë Gramsh

Ditën e Enjte, datë 21 Dhjetor 2017, në ambjentet e Pallatit të kulturës “Thoma Prifti”, në orën 13:00, bashkia Gramsh fton grupet e interesit dhe qytetarët e bashkisë në dëgjesën e dytë publike, për cështjet që do të trajtohen në raportin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM), në kuadër të Planit të Përgjitshëm Vendor të territorit të Bashkisë Gramsh.

Ju mirëpresim!

Degjesa e dyte publike per hartimin e raportit perfundimtar te vleresimit strategjik mjedisor te Planit te Pergjithshem Vendor te territorit te Bashkise Gramsh

Njoftim për Dëgjesën e katërt publike “Për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të territorit të Bashkisë Gramsh”

Ditën e Martë, datë 12 Dhjetor 2017, në ambjentet e Pallatit të kulturës “Thoma Prifti”, në orën 11:00, bashkia Gramsh fton të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në dëgjesën e katërt publike, për hartimin e planit të përgjithshëm vendor të territorit të bashkisë Gramsh.

Ju mirëpresim!

Njoftim per Degjesen e katert Publike per PPV

Takim për taksat dhe tarifat vendore 2018

Njoftim

Ditën e Hënë, datë 11 Dhjetor 2017, në ambjentet e sallës së Këshillit Bashkiak, në orën 11:00, bashkia Gramsh fton të gjithë subjektet e biznesit të vogël dhe juridik, në takimin që organizohet për taksat dhe tarifat vendore për vitin 2018. Janë të mirëpritur të gjitha subjektet e interesuara të bashkëpunojnë me ne, për të realizuar sa më mirë dhe në përputhje me interesat tuaja, detyrat tona si pushtet vendor.

Ju mirëpresim!

 

Bashkia Gramsh

Njoftim për dëgjesë publike

Njoftim

Ditën e Hënë, datë 23 Tetor 2017, në ambjentet e Pallatit të kulturës “Thoma Prifti”, në orën 11:00, bashkia Gramsh fton të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në dëgjesën e parë publike, për hartimin e planit të përgjithshëm vendor të territorit të bashkisë Gramsh.
Ju mirëpresim!