Sistemi “Permireso Qytetin” eshte nje platforme qe synon rritjen e standartit te ofrimit te sherbimeve , rritjen e pergjegjesive , transparences ne vendimarrje , minimizimin e rasteve te lena pezull duke ofruar nje zgjedhje sa me te shpejte. Gjithashtu , thjeshton dhe shmang nje sere procedurash per kryerjen e ankesave , kerkesave dhe sygjerimeve , qe qytetaret i drejtojne qeverisjes vendore. Behu pjese e platformes duke derguar ankesen , kerkesen dhe sygjerimet ne lidhje me kategorite e meposhtme : Pastrimi i Qytetit , Infrastruktura Rrugore , Institucionet Arsimore , Transporti Publik , Ndricimi Publik , Ndertimet pa leje, Hapesirat Publike , Kushtet e tregetimit, Problemet me kafshet , Uji i pijshem si dhe problematika te tjera. Duke klikuar ne portali www.permiresoqytetin.al nga kompiuteri apo telefoni ju beheni pjese e zgjidhjes dhe e permiresimit te jetes ne lagjen apo komunitetin tuaj.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>